arrowUp

O nás

KOMUNITNÍ CENTRUM BÉČKO, KDO JSME? 

Jsme kulturně-vzdělávací, všeobecně výchovně a sociálně integrační centrum na území MČ Praha - Březiněves a blízkého okolí.

Chtěli bychom vytvořit platformu pro setkávání místní komunity s mezigeneračním přesahem a působit tím na všechny věkové skupiny obyvatel.

Dále také inspirovat spoluobčany k smysluplnému a prospěšnému využívání volného času jak aktivně, tak pasivně.

Spolupracovat s ostatními organizacemi kulturními a sportovními, dále se základními a mateřskými školami, státními a samosprávnými úřady.

Podporovat smysluplné a prospěšné aktivity spoluobčanů, podporovat zdravý a aktivní životní styl. 

Zajišťovat  sociální služby a aktivity pro osamělé seniory, kteří si pro svůj věk, onemocnění či tíživou finanční situaci nedokážou základní životní potřeby zajistit sami bez pomoci druhých = služby nad rámec poskytování sociální služby registrované) či aktivity v rámci dobrovolnických programů.

Reflektovat zájmy a podněty členů komunity, pokud nejsou v rozporu se zákony České republiky s dobrými mravy, a snažit se jim vyhovět organizováním příslušné činnosti, pokud to dovolují personální a hospodářské podmínky.

Edukační podpora rozvoje komunitního života, dobrovolnické činnosti 

Hlavní prostředky, jimiž chce  Béčko dosahovat výše uvedených cílů:

a) volnočasové kluby

b) pořádání příměstského tábora, víkendových pobytů a jednodenních akcí; 

c) pořádání přednášek, seminářů, kurzů, výchovně-vzdělávací akcí a videoprojekce; 

d) osobní kontakty s jednotlivci místní komunity; 

f) pořádání kulturně společenských a sportovních akcí; 

g) spolupráce se školami, místní, samosprávou a dalšími organizacemi

h) pronájmy prostor k výše uvedeným činnostem i soukromým účelům