arrowUp

Klub seniorů

Klub seniorů umožňuje přátelská setkání se sousedy podobného věku.

Pomáhá našim občanům zachovat duševní aktivitu, překonat osamělost a začlenit se do kolektivu v naší městské části.

Setkání jsou spojena s různými kulturními pořady, odbornými přednáškami, hraním společenských her, trénováním paměti a cvikem jemné motoriky při rukodělných pracích.

Komisí pro seniory jsou pak pořádány poznávací výlety a společné rekreace.