arrowUp

KC pro spolky

Prostory komunitního centra jsou k dispozici na výroční schůze a další aktivity našich spolků.

Zapsané spolky se sídlem v MČ Praha – Březiněves mají 2 x ročně možnost využít prostory k pronájmu zdarma. 

Pro návrh termínu nás neváhejte kontaktovat. 

SPOLKY V BŘEZINĚVSI

RYBÁŘI

ZAHRÁDKÁŘI

STŘELECKÝ SPOLEK

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA

HASIČI